Prevod zapisnika sestanka v angleščino

Zapisnik sestanka je dokument, sestavljen med sestankom ali po njem. Če je na sestanku navzoča oseba, ki ne razume jezika sestanka, ali pa pošiljate poročilo o sestanku matični družbi v tujino, boste potrebovali prevod zapisnika sestanka.

Prevod zapisnika v angleščino.
Zapisnik služi kot opomnik na vse predstavljene informacije.

Kaj vključuje zapisnik?

Pri pisanju zapisnika je pomembno, da v besedilo vključite naslednje elemente:

  • naslov sklicatelja,
  • naziv zadeve,
  • seznam vseh prisotnih in odsotnih z imeni, priimki in formalnimi vlogami,
  • čas začetka sestanka,
  • razlago dnevnega reda oz. razloga sestanka,
  • povzetek diskusije,
  • sklepe in dogovore,
  • zaključek,
  • podpis zapisnikarja.

Redni ali skrajšani zapisnik

Redni zapisnik s sestanka opisuje celotno dogajanje po zgoraj navedenih točkah. Skrajšani zapisnik pa vsebuje le glavne predloge, sklepe in povzetek ključnih misli vseh navzočih na sestanku. Zapisnik tako služi kot opomnik na vse predstavljene informacije ter kot dokaz o sprejetih sklepih in razpravah.

Kdo lahko prevede zapisnik sestanka?

Ustrezen prevod zapisnika sestanka v angleščino lahko pripravi le usposobljen prevajalec, ki pozna terminologijo in vsebinsko področje, obravnavano na sestanku. Izbira prevajalca je tako odvisna od same vsebine, saj različne tematike zahtevajo različne prevajalce.

Angleške fraze na sestankih

Nekaj prevodov osnovnih fraz, ki se pogosto pojavljajo na sestankih:

slovensko angleško

Ta sestanek sem sklical z namenom, da …

I've called this meeting in order to …

Danes bomo razpravljali o …

We’re here today to discuss…

Do naslednjega sestanka …

Before the next meeting…

Ima še kdo kak komentar?

Are there any more comments?

Kaj menite o tem predlogu?

What do you think about this proposal?

Da povzamem, …

To summarize,…

S tem zaključujem svojo predstavitev.

That brings me to the end of my presentation.

Izkušeni prevajalci poskrbijo za zanesljiv prevod

V Linguli bomo izbrali najustreznejšega prevajalca glede na področje dokumenta. Izkušeni prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevod zapisnika sestanka v angleščino prilagojen ciljnemu bralcu in brez napak.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki