Prevod varnostnih listov

Prevajanje varnostnih listov sodi v prevajanje tehničnih besedil. Njihovi prevajalci morajo poleg odličnega znanja izvirnega in ciljnega jezika obvladati tudi terminologijo področja, v tem primeru je izjemnega pomena poznavanje kemije.

Varnostni list

Vsaka kemikalija mora imeti svoj varnostni list, ki določa stopnjo nevarnosti in vključuje:

 • različne podatke o dobavitelju,
 • podatke o sestavi,
 • navodila za prvo pomoč,
 • protipožarne ukrepe,
 • ukrepe ob nenamernih izpustih,
 • navodila za ravnanje s snovjo in za njeno skladiščenje,
 • ukrepe za nadzor ob izpostavljenosti,
 • fizikalne in kemijske lastnosti kemikalije,
 • podatke o obstojnosti in reaktivnosti kemikalije,
 • njene toksikološke podatke,
 • ekološke podatke,
 • navodila za ravnanje z odpadki itn.

Varnostni list morajo imeti ne le kemikalije, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, ampak tudi tiste, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju (na primer v barvah, čistilih, pa tudi v pohištvu, oblačilih itn.)

Uredba REACH

V Evropski uniji izvajanje zakonodaje o kemikalijah nadzoruje Evropska agencija za kemikalije (ECHA). ECHA med drugi skrbi, da se podjetja držijo uredbe REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij). Uredba REACH določa tudi standardizirano obliko evropskih varnostnih listov.

Znanje jezika ni dovolj

Prevajalec varnostnega lista mora biti dobro seznanjen s kemijsko terminologijo, ki se pojavlja v varnostnih listih, poznati mora različne simbole za nevarnost in kratice (na primer C pomeni jedko, T strupeno, Xn zdravju škodljivo). Prav tako pa mora prevajalec poznati direktive obeh držav (še posebej, če gre za prevajanje med evropsko in neevropsko državo). Za napake v varnostnih listih ni prostora, saj lahko napaka ogrozi okolje ali zdravje ljudi.

Za prevajanje varnostnih listov se obrnite na izkušenega in specializiranega prevajalca. Lingulini prevajalci bodo vaše besedilo skrbno prevedli; da bo prevod karseda natančen, pa se bodo posvetovali tudi s strokovnjakom.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki