Prevod statuta družbe

Prevod statuta družbe naj pripravi prevajalec, ki ima veliko znanja tudi iz prava.

Statut družbe je ustanovitveni akt družbe, ki ga lahko sprejme ena oseba ali več ustanoviteljev. Ko pri tem sodelujejo tuji soustanovitelji, mora biti statut družbe preveden tudi v jezik, ki ga ti razumejo. Prevod statuta družbe naj pripravi prevajalec, ki ima veliko znanja tudi iz prava in gospodarstva, saj bo le takšen obvladal terminologijo v teh besedilih.

Kaj mora vsebovati statut?

Glede na zakonodajo mora biti statut zapisan v obliki notarskega zapisa, zajemati pa mora naslednje točke:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo ter sedež vsakega ustanovitelja
 • firmo in sedež družbe
 • dejavnosti družbe
 • znesek osnovnega kapitala
 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska; če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu
 • če ima družba kosovne delnice: število delnic; če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu
 • ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime
 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital
 • sistem upravljanja
 • število članov organov vodenja ali nadzora ali akt, v katerem se to določi
 • mandatna doba članov organov vodenja ali nadzora
 • obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje
 • čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas
 • način prenehanja družbe

Nujno sodelovanje prevajalca in naročnika

Pri prevajanju statuta je pomembno poznavanje pravne terminologije, ki pa se lahko razlikuje glede na pravno ureditev posamezne države. Pomembno je, da je prevod statuta družbe oz. ustanovitvenega akta pravno formalno veljaven in razumljiv tujemu ustanovitelju. Potrebno je tesno sodelovanje prevajalca in naročnika, denimo da ob večjem številu ustanoviteljev domači ustanovitelji sproti pojasnjujejo morebitne nejasnosti in tako pripomorejo k boljšemu razumevanju statuta za tujega ustanovitelja.

Nekaj angleških terminov iz statutov družb:

 • delniška družba (d. d.): publicly limited company (PLC)
 • družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.): limited liability company (LLC)
 • kapitalska družba: company with share capital
 • komanditna družba (k. d.): limited commercial partnership
 • samostojni podjetnik (s. p.): sole trader (BrE)
 • krovna družba: holding company

Prevajanje naj opravi strokovnjak!

Ker gre za pravno besedilo, je izjemnega pomena, da prevod opravi prevajalec, ki ima za seboj veliko »kilometrine« pri prevajanju takšnih besedil. Izkušena prevajalska ekipa, specializirana za to področje, bo poskrbela, da bo prevod statuta družbe v tuji jezik opravljen brezhibno in v dogovorjenem časovnem roku.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki