Sodni prevod iz hrvaščine v slovenščino

Sodni prevod je prevod uradnega dokumenta, ki ga pripravi sodni tolmač. Vsak prevod je opremljen z žigom in podpisom prevajalca, vezan pa je z originalnim dokumentom. Sodni prevodi iz hrvaščine v slovenščino so ena izmed najpogostejših oblik prevajanja pri nas.

Nakup nepremičnine na Hrvaškem.
Če boste kupovali nepremičnino, boste potrebovali sodno overjene prevode.

Kdaj pisni prevod ni dovolj?

Če se boste v Slovenijo odpravili kot turist, je zelo majhna verjetnost, da boste potrebovali sodni prevod, saj je hrvaškim državljanom za vstop in gibanje po državi dovolj potna listina. Če pa boste v državi urejali uradne zadeve, boste potrebovali sodno overjene prevode. Nekaj situacij, v katerih bi lahko potrebovali sodni prevod iz hrvaščine v slovenščino:

  • poroka,
  • zaposlitev,
  • vpis v izobraževalno ustanovo,
  • zdravniški pregled,
  • prošnja za stalno/začasno prebivališče,
  • nakup nepremičnine.

Strokovna terminologija

Pri prevajanju iz hrvaščine v slovenščino se prevajalci pogosto srečujejo s homonimi. Tudi v uradnih dokumentih lahko v hrvaškem jeziku najdemo izraze, ki bi jih lahko v slovenskem jeziku napačno razumeli. Zato morajo biti sodni tolmači pri prevajanju uradnih dokumentov pozorni tudi na ustaljeno terminologijo. Nekaj primerov terminoloških ustreznic med hrvaškim in slovenskim jezikom:

Hrvaški jezik Slovenski jezik
zakon zakon
odluka sklep
rezolucija resolucija
naputak navodilo
sabor parlament

Tako bi lahko kdo izraz »odluka« zmotno prevedel kot »odločitev«, kar v strokovnih besedilih ni vedno ustrezno. Pri prevajanju uradnih besedil je tako treba paziti na kontekst in ustaljeno terminologijo. Primer rabe jezikovnih ustreznic v različnih kontekstih:

Primer 1:

  • Sabor Hrvatske danas je doneo odluku. (hrv)
  • Hrvaški parlament je danes sprejel sklep. (slo)

Primer 2:

  • Martin je doneo odluku da napusti preduzeće. (hrv)
  • Martin je sprejel odločitev, da zapusti podjetje. (slo)

Lingulini sodni tolmači

Lingulini sodni tolmači bodo sodni prevod iz hrvaščine v slovenščino pripravili v dogovorjenem časovnem roku ter s svojim podpisom in pečatom jamčili za pravilnost prevoda. Zaupajte nam prevajanje svojega dokumenta, saj bomo poskrbeli, da bo sodni prevod opravil prevajalec, ki ima izkušnje na področju, ki ga pokriva vaše besedilo.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki