Slovenski kotiček: s svojim ali njenim možem?

Kako je pravilno?

Kateri stavek bi vzbudil več govoric?

  • Na sprejem je prišla z njenim možem. 
  • Na sprejem je prišla s svojim možem.

Verjetno prvi. Razlika v pomenu je očitna, zato moramo biti pri uporabi svojilnih in povratnih svojilnih zaimkov pazljivi, sicer lahko povzročimo napačno razumevanje.

Ker so napake pogoste, si poglejmo enostavno pravilo:

Povratni svojilni zaimek svoj uporabimo, kadar se svojina nanaša na osebek stavka, sicer uporabimo »običajne« svojilne zaimke (moj, tvoj, njegov in druge oblike).

Pogost primer pravilne uporabe povratno svojilnega zaimka:

  • Pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme svoj izvod.

Nekaj primerov. Kaj je pravilno?

Moj ali svoj prenosni računalnik?

  • Vrni mi moj prenosni računalnik. 
  • Vrni mi svoj prenosni računalnik. 

Pravilno: Vrni mi moj prenosni računalnik. 

Razlaga: Osebek je ti (oziroma druga oseba), svojina pa se ne nanaša na osebek, zato uporabimo moj.

Svoje ali moje kolo?

  • Končno sem popravil svoje kolo. 
  • Končno sem popravil moje kolo.

Pravilno: Končno sem popravil svoje kolo. 

Razlaga: Osebek je jaz (oziroma prava oseba), svojina se nanaša na osebek, zato uporabimo svoj.

Možna odstopanja od pravila

Odstopanje pa je utemeljeno v stavkih, kjer želimo svojino poudariti, recimo:

  • Ne bomo šli z vašim avtom, ampak z našim.

Odstopanje je pogosto tudi v primerih, ko ne gre za lastnino v dobesednem smislu, ampak za nekakšno splošno, skupno:

  • Za naš kraj lahko največ naredimo sami.

Odstopanja so tudi v stalnih besednih zvezah, na primer »postaviti stvari na svoje mesto«.

  • Skrajni čas je, da postavimo stvari na svoje mesto.
 

 

Želite ponudbo za specializirano delavnico Odpravimo najpogostejše napake v slovenščini?

Na vaša vprašanja vam bom z veseljem odgovorila Klavdija Kosmač Toplišek, direktorica. 
Pišite na klavdija@lingula.si, če pa se želite osebno pogovoriti, v e-pošti navedite svojo telefonsko številko in v najkrajšem možnem času vas bom poklicala.
Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki