Tolmačenje v zdravstvu

Tolmačenje v zdravstvu

Zdravstvene ustanove pogosto potrebujejo tudi strokovno usposobljene tolmače. Ti priskočijo na pomoč, ko pacient govori tuji jezik, ki ga zdravnik ne razume.
Preberi več

Tolmačenje za skupnost

Tolmačenje za skupnost

Tolmačenje za skupnost ali »community interpreting« je vrsta nekonferenčnega tolmačenja, ko tolmač govorjeno besedilo prenaša v obe smeri oz. oba jezika.
Preberi več

Vloga tolmačev v tolmaškem procesu

Vloga tolmačev v tolmaškem procesu

Tolmači se morajo zavezati, da bodo spoštovali moralna in etična pravila poklicnega tolmača in da ne bodo izdajali poslovnih skrivnosti.
Preberi več