Prevod pogodbe v angleščino

Prevod pogodbe v angleščino

Prevajanje pogodbe v angleščino boste potrebovali, ko je sporazumevalni jezik med strankami angleščina. Pri uradnem sklepanju pogodb prevajalca opozorite tudi na to, v kateri državi se bo prevod pogodbe uporabljal.
Preberi več

Prevod statuta družbe

Prevod statuta družbe

Pomembno je, da je prevod statuta družbe oz. ustanovitvenega akta pravno formalno veljaven in razumljiv tujemu ustanovitelju. Potrebno je tesno sodelovanje prevajalca in naročnika.
Preberi več

Prevod poslovnega e-sporočila

Prevod poslovnega e-sporočila

Prevod e-sporočila boste potrebovali, če morate napisati ali prejmete sporočilo v jeziku, ki ga ne obvladate zadosti ali pa ne poznate ustreznic za strokovne poslovne izraze.
Preberi več

Prevajanje finančne analize

Prevajanje finančne analize

Želite sodelovati z investitorjem iz tujine? Potem boste najverjetneje potrebovali prevajanje finančne analize (finančni izkaz, tržno analizo itd.).
Preberi več

Prevajanje člankov s področja financ

Prevajanje člankov s področja financ

Terminologija mora biti v celotnem dokumentu uporabljena enotno, da ne pride do zmede, prevajanje pa mora biti pripravljeno v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Preberi več