Prevod priporočila

Prevod priporočila

Prevod priporočila boste potrebovali, če ga boste želeli uporabiti v tujini - takšno pismo je namreč pogosto ključnega pomena pri pridobitvi zaposlitve.
Preberi več

Prevod zapisnika s sestanka

Prevod zapisnika s sestanka

Prevod zapisnika je pisni dokaz o sprejetih sklepih in obravnavanih točkah sestanka. Vsak udeleženec mora dobiti tudi svoj izvod zapisnika v jeziku, ki ga razume.
Preberi več

Prevajanje reklamnih brošur

Prevajanje reklamnih brošur

Reklamne brošure, letaki in katalogi so pomemben del oglaševanja. Prevod promocijskih materialov boste potrebovali, ko boste podjetje predstavljali v tujini.
Preberi več

Prevod čestitke

Prevod čestitke

Profesionalni prevod čestitke se priporoča zlasti pri javnem uradnem čestitanju, ki je lahko ustno ali pisno, saj si tako zagotovimo jezikovno ustreznost.
Preberi več

Prevod uradnega opravičila

Prevod uradnega opravičila

Prevod uradnega opravičila se priporoča, če je to namenjeno tujcu ali tuji ustanovi, saj je pri takšnem besedilu zelo pomembno, da je napisano v pravilnem slogu in brez napak. Napake lahko škodijo našemu ugledu, večje napake pa lahko pod vprašaj postavijo celo pristnost izrečenega.
Preberi več