Prevod poslovnega e-sporočila

Prevod poslovnega e-sporočila

Prevod e-sporočila boste potrebovali, če morate napisati sporočilo v jeziku, ki ga ne obvladate zadosti, če ne poznate ustreznic za strokovne poslovne izraze v tujem jeziku in seveda tudi, če prejmete poslovno e-sporočilo v tujem jeziku.
Preberi več

Prevajanje finančne analize

Prevajanje finančne analize

Prevajanje finančne analize spada v prevajanje finančnih besedil, ki so terminološko zelo specifična, zato mora ta besedila prevajati specializiran prevajalec.
Preberi več

Prevajanje člankov s področja financ

Prevajanje člankov s področja financ

Prevajanje člankov s področja financ ni za vsakega prevajalca. Zahteva dodatno specializacijo, saj ima finančno področje svoje posebnosti in tudi pasti.
Preberi več

Prevajanje informacij za vlagatelje

Prevajanje informacij za vlagatelje

Prevajanje informacij za vlagatelje uvrščamo k prevajanju finančnih besedil. Prevajalec teh besedil je posebej specializiran za to področje.
Preberi več

Prevajanje besedil s področja strojništva

Prevajanje besedil s področja strojništva

Prevajalec tega področja dobro pozna terminologijo v obeh jezikih, a včasih se posvetuje tudi s strokovnjakom ali pa strokovnjak pregleda končani prevod.
Preberi več