Lektoriranje reklamnih brošur, letakov …

Lektoriranje reklamnih brošur, letakov …

Nihče si ne želi, da bi moral zavreči na stotine natisnjenih letakov ali brošur zaradi jezikovnih nepravilnosti ali nejasnosti, ki bi jih lahko odpravilo lektoriranje.
Preberi več

Lektoriranje reklamacije

Lektoriranje reklamacije

Reklamacijo lahko uveljavljamo znotraj določenega časovnega okvira, pri pisanju reklamacije pa moramo upoštevati zgradbo uradnega dopisa, zato se priporoča tudi lektoriranje.
Preberi več

Lektoriranje računalniške predstavitve

Lektoriranje računalniške predstavitve

Na poslovnih sestankih, konferencah, simpozijih ter predavanjih govorniki in predavatelji pogosto pripravijo računalniške predstavitve s povzetki, ključnimi besedami in stališči. Zelo pomembno je, da je takšna predstavitev strnjena, barvno usklajena in predvsem jezikovno brezhibna.
Preberi več

Lektoriranje obvestila

Lektoriranje obvestila

Lektoriranje obvestila se priporoča, ko bo besedilo javno dostopno in namenjeno širšemu krogu ljudi, saj tako poskrbimo za njegovo jezikovno brezhibnost.
Preberi več

Lektoriranje uradne prošnje

Lektoriranje uradne prošnje

Lektoriranje prošnje je priporočljivo, saj sta pri pisanju takšnega besedila zelo pomembni jezikovna in slogovna pravilnost. Napisana mora biti objektivno ter argumentirana.
Preberi več