Lektoriranje poslovnega dopisa

Lektoriranje poslovnega dopisa

Lektoriranje poslovnih dopisov je priporočljivo, ker gre za uradno obliko poslovne korespondence. Pomembno je, da so dopisi brez slovničnih in oblikovnih napak.
Preberi več

Lektoriranje španščine

Lektoriranje španščine

Lektoriranje španskih besedil je vse pogosteje zahtevana storitev. Ena izmed pogostejših napak, ki jih naredimo v španskem jeziku, je pri rabi glagolov »ser« in »estar«.
Preberi več

Lektoriranje uradnih vabil

Lektoriranje uradnih vabil

Lektoriranje vabil je priporočeno, ko gre za uradna pisna vabila, ki so namenjena posameznikom ali pa širši javnosti, saj moramo biti pri takšnih vabilih še bolj pozorni na jezikovno pravilnost in oblikovno ustreznost.
Preberi več

Lektoriranje letnega poročila

Lektoriranje letnega poročila

Lektoriranje letnega poročila je zelo priporočljivo, saj je poročilo objavljeno na spletu in namenjeno širši javnosti. Takšno besedilo mora biti vsebinsko jasno in nedvoumno ter jezikovno ustrezno.
Preberi več

Lektoriranje srbščine

Lektoriranje srbščine

Če je besedilo namenjeno javnosti, njegov pregled zaupajte izkušenim lektorjem, ki bodo poskrbeli, da bo vaše besedilo v skladu z vsemi zakonitostmi srbščine.
Preberi več