Lektoriranje reklamacije

Lektoriranje reklamacije

Reklamacijo lahko uveljavljamo znotraj določenega časovnega okvira, pri pisanju reklamacije pa moramo upoštevati zgradbo uradnega dopisa, zato se priporoča tudi lektoriranje.
Preberi več

Lektoriranje računalniške predstavitve

Lektoriranje računalniške predstavitve

Na poslovnih sestankih, konferencah, simpozijih ter predavanjih govorniki in predavatelji pogosto pripravijo računalniške predstavitve s povzetki, ključnimi besedami in stališči. Zelo pomembno je, da je takšna predstavitev strnjena, barvno usklajena in predvsem jezikovno brezhibna.
Preberi več

Prevod čestitke

Prevod čestitke

Profesionalni prevod čestitke se priporoča zlasti pri javnem uradnem čestitanju, ki je lahko ustno ali pisno, saj si tako zagotovimo jezikovno ustreznost.
Preberi več

Lektoriranje obvestila

Lektoriranje obvestila

Lektoriranje obvestila se priporoča, ko bo besedilo javno dostopno in namenjeno širšemu krogu ljudi, saj tako poskrbimo za njegovo jezikovno brezhibnost.
Preberi več

Sodni prevod notarskega zapisa

Sodni prevod notarskega zapisa

Notarski zapis opravi notar, sodni prevod dokumenta pa sodno zapriseženi tolmač. Nekateri dokumenti so pravno veljavni le, če so zapisani v obliki notarskega zapisa.
Preberi več