Prevajanje iz slovenščine v ruščino

Ruščina je najbolj razširjen slovanski jezik in tudi eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov. Zaradi sodelovanja med Slovenijo in Rusijo na različnih področjih pa je to tudi ena izmed pogostejših prevajalskih kombinacij pri nas.

Pozanimajte o dokumentaciji, ki jo boste morali predložiti.
Se odpravljate na delo ali šolanje v Rusijo?

Razlike med slovenščino in ruščino

Čeprav gre za slovanska jezika, nastala iz praslovanščine, med njima obstaja veliko razlik. Prvo opazimo takoj, tudi če ruščine sploh ne slišimo – to je ruska pisava cirilica, ki se v zapisu popolnoma razlikuje od latinice. Tu je še nekaj zanimivih razlik med jezikoma:

  • v ruščini ne uporabljajo dvojine,
  • naglasno mesto je v ruskem jeziku pogosto drugje kot v slovenščini, čeprav gre lahko za besedi z enakim pomenom (npr.: земля́ – zêmlja),
  • v ruščini poznajo 10 samoglasniških črk za 5 samoglasnikov (vsak od samoglasnikov se lahko zapiše z dvema črkama, odvisno soglasnika, ki stoji pred njim).

Odhajate v Rusijo?

Če se odpravljate na delo ali šolanje v Rusijo, se pozanimajte o dokumentaciji, ki jo boste morali predložiti za pridobitev vseh dovoljenj za prebivanje. Če boste potrebovali prevod uradnih dokumentov, mora prevajanje iz slovenščine v ruščino opraviti sodni tolmač, ki bo s svojim pečatom in podpisom potrdil istovetnost originala s prevodom. Ker sodni tolmač vaš originalni dokument veže s prevodom, preverite, ali lahko predložite overjeno kopijo tega dokumenta in original zadržite, če ga boste še potrebovali.

Pogosti prevodi iz slovenščine v ruščino

Zaradi dobrega sodelovanja med slovenskimi in ruskimi podjetji so vse pogostejši prevodi poslovnih dopisov, pogodb, poročil in besedil s področja farmacije, medicine, prava in ekonomije. Ker pa nas zadnja leta obišče vse več ruskih gostov, je med pogostejšimi prevajalskimi storitvami tudi prevajanje turističnih besedil, jedilnikov in reklamnih brošur iz slovenščine v ruščino.

Lingulini prevajalci in lektorji

V Linguli bo prevajanje iz slovenščine v ruščino opravil prevajalec, ki ima največ izkušenj na vašem strokovnem področju in je najbolj usposobljen za prevod. Besedilo bo pregledal tudi lektor, ki bo odpravil morebitne še zadnje slovnične napake. Lingulina prevajalska ekipa bo projekt opravila strokovno in v dogovorjenem časovnem roku!

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki