Prevajanje srbščina

Srbščina je eden izmed jezikov nekdanje Jugoslavije, kjer se je veliko Slovencev današnje srednje generacije učilo »srbohrvaščino«. Ker srbščina in srbohrvaščina seveda nista isti jezik, zgolj znanje srbohrvaščine ni dovolj za prevajanje v srbščino. Prevajalec mora namreč odlično obvladati srbski jezik z vsemi posebnostmi in značilnostmi.

Prevajanje v srbščino le za Srbijo?

Srbščino po vsem svetu govori že več kot 10 milijonov ljudi, od katerih jih največ živi v Srbiji, uporablja pa se tudi v drugih državah oziroma delih držav, kot so Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska in celo v nekaterih delih Romunije. To pomeni, da prevajanje v srbščino ni nujno vedno namenjeno osebi, podjetju ali občinstvu, ki živi v Srbiji, temveč je ciljna publika prevoda v srbščino lahko tudi zunaj meja Srbije.

Kaj pa pisava?

Prevod v srbščino je lahko napisan tako v cirilici kot v latinici, izbira pa je odvisna od naročnika ali ciljnih bralcev. Obe pisavi namreč v Srbiji veljata za uradni in večina prebivalcev zna uporabljati eno in drugo. Cirilica ima resda dolgo zgodovino in se veliko uporablja, je pa v sodobnih medijih in internetu zelo razširjena latinica.

Zakaj je dobro, da besedilo v srbščino prevede strokovni prevajalec?

Kot smo že omenili, si srbohrvaščina in srbščina nista enaki, vendar to ni glavni razlog, zakaj prevajanja v srbščino ne more opraviti vsakdo. Tudi slovenščina in srbščina sta si dokaj podobni, saj oba jezika sodita v slovansko družino. Sorodnost je lahko včasih dobra, saj lahko nekatere besede v srbščini razumemo tudi, če se je nismo nikdar učili. Ko pa gre za prevajanje, je podobnost včasih prej slabost kot prednost, saj nas lahko, če jezikov ne obvladamo, hitro zanese in v prevodu uporabimo besedo, ki morda v ciljnem jeziku sploh ne obstaja.

Težave pri prevajanju v srbščino se lahko pojavijo tudi, ko besedilo vsebuje termine s strokovnih področij. Takrat samo poznavanje jezika, četudi zelo dobro, ni dovolj, saj se mora prevajalec spoznati tudi na področje, ki ga prevaja, sicer prevod ne bo dober.

Lingulini prevajalci se tega močno zavedajo, zato se nenehno izobražujejo na različnih področjih, tako da svoje odlično znanje srbskega jezika še bogatijo in izboljšujejo prevajalske kompetence. Vaš prevod v srbščino bodo opravili z resnim pristopom, strokovno in seveda tudi natančno.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Pošljite mi ponudbo

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si