Prevod letnega poročila

Zakaj sploh prevod letnega poročila?

Letno poročilo je najpomembnejši dokument za komunikacijo podjetja z lastniki, vlagatelji, delničarji in drugimi zainteresiranimi osebami, saj celovito prikazuje preteklo poslovanje in daje napovedi za naprej. Če je lastnik podjetja tujec, je prevajanje letnega poročila v tuji jezik samoumevno, tudi sicer pa je lahko prevod letnega poročila zelo dobra naložba v prihodnost podjetja.

Prevod letnega poročila podjetja si bodo z veseljem ogledali potencialni tuji poslovni partnerji ali vlagatelji. Tudi takrat, ko bo podjetje želelo najeti posojilo iz tujine, bo posojilodajalce zanimalo letno poročilo, vsekakor pa bo potrebno tudi za poslovanje podjetja na tujih trgih in njegovo promoviranje.

Vaše letno poročilo naj prevaja strokovnjak!

Tako kot za sestavo letnega poročila je tudi za njegov prevod potrebno veliko različnih znanj, zato za to delo ne zadostuje le oseba, ki tekoče govori ciljni jezik. Prevajalec mora poznati terminologijo računovodskega poročanja ter s področij trajnostnega razvoja, korporacijskega in finančnega upravljanja ter drugih. Za dober prevod letnega poročila mora biti prevajalec seznanjen tudi z računovodsko zakonodajo v državi, kjer se bo uporabljalo prevedeno besedilo, ter z oblikami dokumentov, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala itd.

Dober prevod – dobra naložba

Letno poročilo je ogledalo podjetja. Če je prevod slab, nenatančen ali nepravilen, to na podjetje meče slabo luč, zato previdnost pri izbiri prevajalca ni nikoli odveč.

Podobno kot pri drugih strokovnih besedili so napake nedopustne tudi za prevajanje letnega poročila, saj lahko povzročijo dolgotrajno škodo. Ker se jim želimo v Linguli izogniti, vsa besedila, potem ko jih prevedejo usposobljeni prevajalci, preveri še strokovnjak za to področje, ki zagotovi, da je prevod popolnoma ustrezen.

 

Pošljite povpraševanje! V najkrajšem času vam pošljemo ponudbo.

Točna ocena stroškov prevajanja je mogoča po pregledu besedila. Ko besedilo analiziramo, vam pošljemo ponudbo, v kateri bomo upoštevali največji možni popust. Pošljite besedilo.

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

 

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki