Prevod povzetka v angleščino

V povzetku na kratko zajamemo vse bistvene informacije preostalega daljšega besedila, ki recimo sledi v nadaljevanju. Povzetek je pogosto obvezen del znanstvenih člankov, diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. Navadno je slovenski različici priložen tudi prevod povzetka v angleščino.  

Povzetek je pogosto obvezen del nalog.
V povzetku na kratko zajamemo vse bistvene informacije preostalega daljšega besedila

Kako napisati dober povzetek?

Pri pisanju povzetka je najprej treba upoštevati pogoje, ki nam jih lahko postavi urednik znanstvene revije ali pa fakulteta pri pisanju diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij. Velikokrat je denimo določeno število znakov oziroma besed, ki jih lahko ima povzetek. Pri pisanju povzetka pa moramo upoštevati tudi naslednje elemente:

  • izražamo se jasno in strnjeno,
  • upoštevamo vrsto in velikost pisave (če je ta določena),
  • predstavimo namen dela, metodologijo in rezultate našega raziskovanja,
  • ne spuščamo se preveč podrobno v opisovanje problematike,
  • v povzetku ne citiramo drugih avtorjev,
  • ključne besede dodamo na koncu povzetka, najpogosteje gre za samostalniške besede.

Pasti prevajanja

Prevod povzetka v angleščino pripravi prevajalec z znanjem angleščine in poznavanjem področja, ki ga obravnava besedilo. Čeprav gre za kratko besedilo, pa tudi povzetek lahko skriva različne pasti. V njem so uporabljene zahtevne slovnične strukture in strokovni izrazi, zato je treba biti pri prevajanju dosleden in natančen. Če prevajalec prevaja le povzetek v slovenščini, v branje pa ni dobil celotnega besedila, lahko kakšen del narobe interpretira, če je ideja v povzetku nejasno izražena. Dober prevajalec je seznanjen s pravili pisanja povzetkov in vas bo o morebitnih nerazumljivostih izvirnega besedila tudi obvestil. Ustrezen in pravilen prevod povzetka v angleščino lahko bralca spodbudi k nadaljnjemu branju, slab in nepravilen prevod pa lahko negativno zaznamuje še tako dobro opravljeno raziskavo.

Prevod povzetka naj bo »zvest« eni različici angleščine

Ker obstaja med ameriško in britansko angleščino kar nekaj razlik v besedišču, zapisu in izgovoru, je dobro, da se tudi pri prevajanju povzetka držite ene različice, saj bo tako besedilo stilistično ustreznejše. Nekaj primerov razlik med različicama:

  • vlakna (slo.): fibre (ameriška ang.), fiber (britanska ang.)
  • liter (slo.): litre (ameriška ang.), liter (britanska ang.)
  • dialog (slo.): dialog (ameriška ang.), dialogue (britanska ang.)
  • barva (slo.): color (ameriška ang.), colour (britanska ang.)

Lingulina prevajalska ekipa

Če ne veste, kako bi se lotili prevajanja povzetka v tuji jezik, je najbolje, da to prepustite izkušenim prevajalcem. Lingulina prevajalska ekipa bo poskrbela, da bo prevod povzetka v angleščino pripravljen v dogovorjenem roku in brez napak.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki