Sodni prevod pogodbe

Obstaja veliko vrst pogodb, na primer avtorska pogodba, pogodba o zaposlitvi, pogodba o dosmrtnem preživljanju in druge.

Pogodba je sporazum med najmanj dvema strankama, ki določa njune obveznosti in pravice, izpolnjevati pa mora tudi določene kriterije, da je veljavna. Sodni prevod pogodbe boste potrebovali, če je ena izmed strank tuji državljan ali pa se bo pogodba uveljavljala v tujini in je za to potreben prevod, ki je pravno veljaven.

Različne vrste pogodb zahtevajo različne prevajalce

Obstaja veliko vrst pogodb, na primer avtorska pogodba, pogodba o zaposlitvi, pogodba o dosmrtnem preživljanju, prevozna pogodba, pogodba o prenosu avtorskih pravic, pogodba o poravnavi, kupoprodajna pogodba ter še mnoge druge. Pri vsaki se uporablja drugačna terminologija, zato je izjemnega pomena, da je prevajalec, ki bo pripravil sodni prevod pogodbe, strokovnjak na tem področju in bo besedilo prevedel v skladu tako z jezikovnim kot pravnim sistemom države, kjer se bo prevod uporabljal.

Frazemi, ki se pogosto pojavljajo v pogodbah

V pogodbah se pogosto uporabljajo besedne zveze, ki imajo ustaljen prevod:

  • višja sila, force majeure (angleško), höhere Gewalt (nemško)
  • tretja stranka, third party (angleško), Dritte (nemško)
  • drobni tisk, small print (angleško), Kleindruck (nemško)
  • reševanje sporov po mirni poti, amicable solution of disputes (angleško), Streitigkeiten auf dem friedlichem Weg beilegen (nemško)

Aneks k pogodbi

Aneks je priloga k pogodbi, ki vsebuje dodatne informacije, obveznosti ali pravice strank v pogodbenem odnosu. Pri prevajanju pogodbe je pomembno upoštevati, da je treba prevesti tudi dodatne, kasneje napisane anekse, ki lahko spremenijo pogodbo oz. vplivajo nanjo.

Lingulini izkušeni sodni tolmači

Zaupajte nam v prevod svojo pogodbo, mi pa bomo glede na vsebino izbrali najustreznejšega prevajalca. Izkušeni sodni tolmači bodo poskrbeli, da bo vaš sodni prevod v skladu z zakonskimi določili in da bo jezik upošteval vse zakonitosti pravne terminologije.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki