Prevod pogodbe v angleščino

Pogodba je pisni ali ustni sporazum oz. soglasje med dvema ali več strankami, ki te zavezuje k medsebojnemu spoštovanju v pogodbi določenih obveznosti. Prevajanje pogodbe v angleščino boste potrebovali, ko je sporazumevalni jezik med strankami angleščina.

Potrebujete prevod v ameriški ali britanski različici?
Ko notarski zapis ni potreben, gre za pisno pogodbo, ki jo podpisujeta dve ali več oseb.

Notarski zapis ali pisna pogodba?

Pred sklenitvijo pogodbe je treba vedeti, da morajo biti določene pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa, to so na primer:

 • pogodba o dosmrtnem preživljanju,
 • pogodba o preužitku,
 • izročilna pogodba,
 • pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema,
 • darilna pogodba v primeru smrti.

Ko notarski zapis ni potreben, gre za pisno pogodbo, ki jo podpisujeta dve ali več pravnih ali fizičnih oseb. Takšne pogodbe so na primer:

 • pogodba o zaposlitvi,
 • gradbena pogodba,
 • kreditna pogodba,
 • pogodba o najemu stanovanja ali drugega prostora,
 • prodaja na obroke.

Prevod v ameriški ali britanski različici angleščine

Pri uradnem sklepanju pogodb, posebno med poslovnimi partnerji, je pomembno, da prevajalca opozorite tudi na to, v kateri državi se bo prevod pogodbe uporabljal. Razlike med ameriško in britansko različico obstajajo tudi v strokovni, pravni in poslovni terminologiji, zato mora prevajalec prilagoditi besedišče tisti različici jezika, ki ga zahteva ciljna skupina. Nekaj primerov razlik med ameriško in britansko terminologijo:

slovenščina

britanska angleščina

ameriška angleščina

bilančna vsota
 • total assets
 • balance sheet (finančni izkaz)
 • statment of financial position (izkaz finančnega izida)
 • balance sheet (bilanca)
pravni svetovalec
 • barrister (običajno zastopa stranko na sodišču, na obravnavi)
 • solicitor (običajno opravlja pravne storitve zunaj sodišča)
 • counsellor (pomeni enako kot advocate, barrister, attorney-at-law – pravnik, ki zastopa stranko na sodišču)

preživnina

maintenance

alimony

navadne delnice ordinary shares common stock
odvetnik

solicitor (splošno: lawyer)

attorney (splošno: lawyer)

delovno pravo

employment law

labor law

Lingulini izkušeni prevajalci

V Linguli bomo glede na vsebino izbrali najustreznejšega prevajalca. Izkušeni prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevod pogodbe v angleščino ustrezen ciljni skupini in brez napak.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki