Naročilo prevoda

Da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa.

Kaj želite prevesti?

Da pri naročilu prevoda ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, najprej pripravite naslednje odgovore:

 • kaj želite prevesti,

 • kolikšno je število znakov brez presledkov,

 • kakšen je rok za prevod,

 • ali potrebujete tudi lekturo.

 

Najbolje, da pošljete besedilo v predogled – le tako boste lahko dobili čim bolj natančno oceno stroškov in časa, ki bo potreben za prevod.

 

Pošljite besedilo v predogled
Pripravili bomo oceno stroškov in časa, potrebnega za prevod

Katere podatke naj naročnik še posebno skrbno opredeli? Preverite, ali imate vse bistvene podatke:

1. Izvorni in ciljni jezik

Ob naročilu navedite izvorni jezik besedila, torej iz katerega jezika se bo besedilo prevajalo, in ciljni jezik prevoda, torej v kateri jezik naj bo besedilo prevedeno.
Oboje mora biti nedvoumno navedeno.

2. Strokovno področje

Če besedila iz različnih razlogov ob povpraševanju še ne morete posredovati, čim bolj podrobno opišite njegovo strokovno področje, da prevajalska agencija lahko priskrbi najbolj ustreznega prevajalca.

 

Strokovni prevajalci
Izkušeni in specializirani prevajalci poskrbimo, da prevod zveni naravno

3. Namen

 • Jasno opišite, čemu bo prevedeno besedilo namenjeno. Bo za interno uporabo, ga boste objavili na spletu, bo dokument treba kasneje še sodno overiti?
 • Včasih naročnik namena besedila ne predstavi, čeprav je to za prevajalca izjemno pomemben podatek. Tako prevajalec ob prevodu lahko upošteva posebnosti vrste besedila, saj te vplivajo na način prevajanja in lektoriranja.

4. Česa NE prevajati?

Če so v besedilu posamezni deli, ki jih ni treba prevajati, mora naročnik na to zelo jasno opozoriti, da kasneje ni neljubih presenečenj.

5. Stalni prevajalec

Ne zadostuje le stalna prevajalska agencija – zahtevajte tudi stalnega prevajalca oziroma ekipo stalnih prevajalcev, ki bodo najbolje poznali terminologijo vašega podjetja.

6. Določite želene kriterije

Prevajalski agenciji, s katero sodelujete, morate zaupati svoje želje:

 • Naj vam skupaj s prevodom pošlje glosar izrazov?

 • Imate že ustaljene prevode za nekatere izraze, in želite, da jih uporabimo?

S pomočjo tovrstnih informacij bo izrazoslovje v vaših prevodih bolj usklajeno in enotno, saj bo prevajalec ob prevajanju lahko upošteval vaše želje.

7. Najavite prevajanje vnaprej

 • Najavite naročilo prevoda vnaprej, četudi besedilo še ni pripravljeno, a okvirno veste, kdaj bo. Tako se bo prevajalska agencija lahko pripravila in za vas rezervirala najboljše prevajalce, ki so praviloma zelo zasedeni.
 • Sporočite temo besedila, obseg besedila, rok prevoda in ciljno publiko. Navedite, ali gre prevod v javno objavo, in pošljite nekaj značilnih strani.
 • Ker bo prevajalska agencija naročilo prevoda pričakovala, bo vaš prevod narejen kar se da hitro in kakovostno.

8. Z vašim sodelovanjem je prevod boljši

 • Če besedilo vsebuje veliko strokovnih izrazov in kratic, je priporočljivo, da naročnik v svojem podjetju določi kontaktno osebo, ki ji koordinator prevajanja lahko pošlje spisek nejasnih besed in besednih zvez oziroma slovar uporabljenih strokovnih izrazov.
 • Kontaktni osebi koordinator prevajanja pošlje vprašanja glede izbire najustreznejše terminologije in se z njo posvetuje o morebitnih nejasnostih v izvirnem besedilu.
 • S tovrstnim sodelovanjem že med procesom prevajanja bo prevajalska agencija morebitne dileme glede izrazoslovja rešila z vašo pomočjo, saj prav vi najbolje poznate svoje strokovno področje.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Pošljite mi ponudbo

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si