Prevod letnega poročila v angleščino

Letno poročilo prikazuje poslovanje podjetja, zato mora biti zapisano jasno in transparentno. Prevod letnega poročila v angleščino boste potrebovali, če je lastnik podjetja tujec ali če želite poslovanje podjetja predstaviti tujim poslovnim partnerjem ali vlagateljem.

Strokovno prevedeno letno poročilo prinaša rezultate.
Z dobrim letnim poročilom lahko pepričate tujega vlagatelja za investicijo.

Kaj vsebuje letno poročilo?

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega dela. Poslovni del zajema:

  • uvod,
  • dosežke, vizijo in strategijo podjetja,
  • podatke o prodaji,
  • analizo upravljanja in poročilo o kapitalu,
  • organizacijsko strukturo.

Računovodski del zajema:

  • bilanco stanja,
  • izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.

Kdo lahko pripravi prevod letnega poročila v angleščino?

Prevod v angleščino lahko pripravi prevajalec, ki ima ne le odlično znanje obeh jezikov, temveč pozna terminologijo, ki se uporablja v poslovnem in računovodskem delu letnega poročila. Prevajalec mora poznati tudi zakonodajo in imeti izkušnje s prevajanjem tovrstnih dokumentov.

Terminologija v letnih poročilih

Nekaj primerov angleških ustreznic za pogoste izraze v letnih poročilih:

SLOVENSKO ANGLEŠKO
pričakovana izguba expected loss
zavarovalno tveganje insurance risk
odbitek upnikovih terjatev haircut
pripravljenost prevzeti tveganje risk appetite
prvovrstni posojilojemalec prime borrower

Naj prevod letnega poročila zvesto prenaša vsebino originala

Z dobrim letnim poročilom lahko prepričate tujega vlagatelja za investicijo, zato se splača poskrbeti za zvest prevod originala. Napake in nepravilnosti v prevodu mečejo slabo luč na podjetje in lahko še pri tako dobrih rezultatih in napovedih v poročilu povzročijo zmedo ali nejasnosti.

Izkušeni in natančni prevajalci

V Linguli bomo izbrali najustreznejšega prevajalca glede na področje dokumenta. Izkušeni prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevod letnega poročila v angleščino pripravljen brez napak in v dogovorjenem časovnem roku.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki