Prevajanje informacij za vlagatelje

Prevajanje informacij za vlagatelje uvrščamo k prevajanju finančnih besedil. Prevajalec teh besedil je posebej specializiran za to področje.

Kup števil

Kot pri prevajanju vseh finančnih besedil je tudi pri prevajanju informacij za vlagatelje natančnost izrednega pomena. Prostora za napake ni, do zmede pa lahko pride zelo hitro, na primer že zaradi napačnega zapisa nekega števila. Žal zapis števil ni tako preprost, da bi jih lahko prevajalec le prekopiral:

  • V angleščini se decimalke pišejo s piko (5.43) in ne z vejico (5,43) kot v slovenščini.
  • Ravno obratno je pri zapisu tisočic. Angleži tisočice ločijo z vejico (132,765), v slovenščini pa jih ločimo s piko (132.765).
  • Razlikuje se tudi zapis znaka za odstotek, v slovenščini se piše nestično (12 %), v angleščini stično (12%). 

Datum je lahko hitro drugačen

Informacije za vlagatelje so polne datumov. Pri zapisu datuma je potrebna izredna previdnost, saj ima vsaka država svoja pravila. Zapis je drugačen že pri različicah istega jezika.

Slovenski 5. 3. 2017 bi v britanski angleščini zapisali 5/3/2017, v ameriški pa 3/5/2017. Pri Američanih je namreč zaporedje v zapisu datuma mesec/dan/leto.

Da bi se izognili nepravilnostim, je sicer v angleških besedilih bolj pogost zapis datuma z besedo, torej 5 March 2017 v britanski različici in March 5, 2017 v ameriški.

Pomembna je natančnost

Prevajalec finančnih besedil se mora med prevajanjem zavedati, za kateri jezik oziroma katero jezikovno različico prevaja. Tako se lahko izogne nepravilnostim, kot je zapis datuma enkrat po britanski, drugič po ameriški različici, ali pa napačen zapis oziroma prepis decimalnega števila z vejico namesto s piko. Paziti mora tudi pri besedišču.

Zaloga ali delnica?

Iste besede lahko pomenijo nekaj drugega, kot je lepo razvidno iz primera angleške besede stock. Ko gre za besedilo ameriškega trga, beseda pomeni delnico, kadar pa je besedilo za britanski trg, gre za zalogo.

Enotnost besedila

Prevod mora biti kar se da enoten. Malenkosti, kot je zapis enkrat 500 evrov, drugič 500 EUR ali 500 €, bralca zmotijo. Seveda pa lahko uporabite en zapis v tekočem besedilu in drugega v tabeli.

Prevajanje informacij za vlagatelje skriva pasti, ki jih lahko nevešč prevajalec spregleda. Za prevod se zato obrnite na izkušenega in specializiranega prevajalca. Lingulini prevajalci finančnih besedil so vam vedno na voljo.

Imate vprašanja? Pokličite nas ali nam pišite!

Za dodatne informacije in naročilo prevoda nas pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki